• ZAPRASZAMY W NOWYM SEZONIE DO NASZEJ SZKÓŁKI
 • ZAPRASZAMY W NOWYM SEZONIE DO NASZEJ SZKÓŁKI

SP "GROM"

Szkółka Piłkarska GROM

SZKÓŁKA PIŁKARSKA GROM –                                          

rok założenia 2012

Szkółka Piłkarska GROM przy współpracy z Fundacją Źródło Radości i wielu życzliwych osób prowadzi od 2012 roku ogólno - rozwojowe zajęcia sportowe dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i treningi piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych. Dzieci uczestniczące w zajęciach pochodzą z rejonów północnych dzielnic Gdyni ( Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły ).


CELE SZKOLENIOWE:

Podstawowym celem zajęć prowadzonych w szkółce jest stworzenie młodym adeptom piłki nożnej warunków do rozwoju sprawności fizycznej w zakresie ogólnorozwojowym. Poprzez zabawę, w której uczą się sprawności i umiejętności piłkarskich wyrabiają zdolności motoryczne, techniczne, gibkość oraz poprawiają koordynację. Efektem ćwiczeń jest ogólna sprawność ruchowa dziecka oraz nabycie przez nie podstawowych umiejętności piłkarskich.

CELE WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

 1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży,
 3. propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 4. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania piłki nożnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
 5. wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przy jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie szkolnego nauczania,
 6. popularyzowanie wiedzy o piłce nożnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 7. zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków do rozwoju w tym zakresie,
 8. uprawianie piłki nożnej w oparciu o przepisy i regulaminy Polskiego Związku Piłki Nożnej,
 9. promowanie Miasta Gdyni, regionu i kraju poprzez sport.

REALIZUJEMY SWOJE CELE POPRZEZ

- prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w formie treningów piłkarskich, a także innych pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym zajęć typowo rekreacyjnych,

- organizowanie bądź uczestnictwo w turniejach piłkarskich, zawodach sportowych a także wszelkiego rodzaju imprezach sportowo – rekreacyjnych,                                                                                                                              udział w turnieju DEICHMANA  zob. zdjęcia w galerii Gromu

 - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych, kolonii i półkolonii,                                                           

obóz piłkarski w Sulęczynie  zob. zdjęcia na FB

- tworzenie i zagospodarowywanie miejsc do uprawiania różnych dyscyplin sportowych;

modernizujemy murawę boiska przy Zespole Szkół nr 4 ul. Płk Dąbka 207  zob. zdjęcia na FB

- wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym;

kilkoro dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych bierze udział w zajęciach nie odpłatnie

- organizacja spotkań charytatywnych mających na celu wspomaganie w rozwoju tworzonych i rozwijających się szkółek sportowych;

- organizacja imprez sportowych i kulturalnych mających na celu integrację i rozwój różnych środowisk społecznych;

co roku organizujemy w  miesiącu marcu na sali Zespołu Szkół nr 4 ul. Płk Dąbka 207 TURNIEJ BOBOLA CUP  zob. zdjęcia w galerii Gromu                                                                   

- wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, klubami, szkółkami prowadzącymi szkolenia.

Współpraca z

ü      Urzędem Miasta Gdyni,

ü      Parafią pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu,

ü      Fundacją Źródło Radości im. x. Piotra Mazura,

ü      Fundacją KGHM Polska Miedź ( otrzymanie dotacji na modernizacje boiska ),

ü      Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni


PROGRAM:
Podczas zajęć rozwijamy różne umiejętności piłkarskie podzielone na siedem głównych obszarów:

 • Drybling
 • Zwody
 • Żonglerka
 • Podania
 • Zwroty/zmiany kierunku
 • Podbicia piłki
 • Balansowanie i utrzymywanie piłki


ZASADY

 • Każdy z nas ma talenty, które pragnie rozwijać, na tyle ile potrafi
 • Zwyciężam wówczas, kiedy pokonam najpierw swoje słabości i nauczę się nowych rzeczy
 • Pamiętam, że wokół mnie są też inni, których cenię i szanuję, bo razem tworzymy drużynę


MIEJSCE ZAJĘĆ

 • boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Obłużu przy ulicy Płk. Dąbka 207


DRUŻYNA

 • Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych, prowadzonych przez trenera z dyplomem UEFA - B 


Zapisy na treningu lub telefonicznie pod nr 605 241 375